प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220
News Flash

शिक्षा विकास निर्देशक

श्री राजेन्द्र बुढाथोकी
(नि. निर्देशक)

शिक्षा मानव जीवनको एक अमूल्य रत्न हो । मानिसलाई सामाजिक, शिक्षित, सभ्य र नैतिकवान प्राणी वनाउनका लागि शिक्षाले अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । आजको संसारमा भएको सारा प्रग

थप हेर्नुहोस

शिक्षा विकास निर्देशनालय धनकुटामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

प्रदेश नं. १ धनकुटा जिल्लाको धनकुटा न.पा. वडा नं ४ देव्रेवासमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको यो शिक्षा विकास निर्देशनालयले यस प्रदेशका १४ जिल्लाका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुमा हुने शिक्षासँग सम्वन्धित विभिन्न शैक्षिक गतिविधिलाई सञ्चालन, सम्पादन, समन्वय र सहजीकरण गर्दै आएको छ । यस निर्देशनालयले गर्ने मूख्य कार्यहरुमाः

        सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नं १ वाट प्राप्त विद्यालय, क्याम्पस, प्राविधिक शिक्षालयहरु लगायतका शैक्षिक संस्थाहरुमा  सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुको बजेट निकासा तथा अनुगमन निरीक्षण,

     यस प्रदेशका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरु तथा स्थानीय तहहरुसँग शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थित गर्न समन्वय र सहकार्य, 

     प्रदेशको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) व्यवस्थापन र सोही परीक्षासँग सम्वन्धित प्रमाणपत्रहरु सच्याउने तथा अभिलेख व्यवस्थापन कार्य, <

थप हेर्नुहोस