Need Help ?
Call: +977-026520220

क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक

खड्गबहादुर कमाल

शिक्षाको अधिकार: ज्ञान, सीप र सशक्तिकरणको आधार

यस विकास क्षेत्रमा शैक्षिक सेवा प्रवाहमा कार्यरत १६ जिल्लाका- जिल्ला शिक्षा समिति लगायत जिल्ला शिक्षा कार्यालय परिवार; विद्यालयस्तरमा व्यबस्थापन समिति र अभिभावक वर्ग लगायत प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक वर्ग, विद्यार्थीहरु;  स्रोतकेन्द्र तहमा स्रोतब्यक्ति तथा समुदाय तहमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरु सहितको संयन्त्रसँगको समन्वय, उद्देश्यकेन्द्रित सहकार्य र आ-आफ्ना सामर्थ्यको कुशल उपयोग गर्दै सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता र निरन्तर शैक्षिक विकासका निमित्त यस निर्देशनालय कार्यरत छ ।  

हाम्रा समान उद्देश्य प्राप्तिमा सम्बन्धित सबैको सहयोगका निमित्त यस निर्देशनालय हार्दिक आह्वान गर्दछ ।