Need Help ?
Call: +977-026520220

सुझाव सम्पर्क

क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पूर्वाञ्चल, धनकुटा

सम्पर्क नम्बर ०२६५२०२२०, फ्याक्स नम्बर ०२६५२०२१९, नाेटिस वाेर्ड नम्बर १६१८०२६५२०२२०,  Web Site: www.ered.gov.np, Mail Add: reddkt@gmail.com, फेशवुकः क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय धनकुटा र वेभपेजः क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय धनकुटा ( Ered Dhankuta)