प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

क्षेत्रको बारेमा

शिक्षा विकास निर्देशनालय धनकुटामा तपार्इहरुलार्इ हार्दिक स्वागत छ

प्रदेश नं. १ अन्तर्गत धनकुटा जिल्लाको धनकुटा न.पा. ४ मा अवस्थित शिक्षा विकास निर्देशनालय, धनकुटाले यस प्रदेश अन्तर्गतका १४ जिल्लाका शैक्षिक गतिविधिहरुलार्इ समन्वय र सहजीकरण कार्य गर्दै आएको छ । जिल्लामा प्राप्त कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा निरिक्षण गरि आवश्यक निर्देशन दिई कार्यक्रम र नियम कानुनलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यन्वयन गराउनु मुख्य उद्देश्य रहेको हो ।