Need Help ?
Call: +977-026520220

क्षेत्रको बारेमा

स्वागत छ क्षेत्रीय शिक्षाा निर्देशनालय पू‍ धनकुटामा

पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत धनकुटा जिल्लाको धनकुटा न.पा. ४ मा अवस्थित क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पूर्वाञ्चल, धनकुटाले यस क्षेत्र अन्तर्गतका १६ जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु र शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने अन्य राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरुबाट विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा नेपाल सरकार र अन्य स्रोतबाट प्राप्त भएका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि सहयोग र सहजीकरण कार्य गर्दै आएको छ । जिल्लामा प्राप्त कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा निरिक्षण गरि आवश्यक निर्देशन दिई कार्यक्रम र नियम कानुनलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यन्वयन गराउनु मुख्य उद्देश्य रहेको हो ।