प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220
News Flash

शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी भक्तपुरद्वारा मिति २०७८/१२/१५ गते मोरङ जिल्लाको बिराटनगरमा सञ्चालन गरिने माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा (सामान्य) को केन्द्रहरुको विवरण ।

प्रकाशित मिती:  २०७८-१२-०१

शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी भक्तपुरद्वारा मिति २०७८/१२/१५ गते  मोरङ जिल्लाको बिराटनगरमा सञ्चालन गरिने माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा (सामान्य) को  केन्द्रहरुको विवरण ।