प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

डुम,मुसहर, चमार तथा अति सिमान्तकृत एवम् लोपोन्मुख जातजातिका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७७-०८-१२

डुम,मुसहर, चमार तथा अति सिमान्तकृत एवम् लोपोन्मुख जातजातिका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना