प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

उच्च शिक्षामा अध्ययनरत महिला तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरुवाट छात्रवृत्तिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७६-११-२८

उच्च शिक्षामा अध्ययनरत महिला तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरुवाट छात्रवृत्तिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना