प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं.१, धनकुटा
Need Help ?
Call: +977-026520220

समाचार बिस्तारमा

विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७६ को आदर्श वाक्यः बालबालिकालाई विद्यालय पठाऔंः नेपाललाई शिक्षितको देश वनाऔं ।

"सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालय पठाऔं, नेपाललाई शिक्षितको देश बनाऔं "