Need Help ?
Call: +977-026520220

समाचार बिस्तारमा

"सामाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार, दक्ष जनशक्ति विकास एवस् दिगो शैक्षिक पूर्वाधार" ३९ औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा ५२ औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस- २०७५ तदनुसार ८ सेप्टेम्बर २०१८

शिक्षा दिवसको आदर्श वाक्य